Name:   Wksht #3      
  as   leg  
    lug    
  as   pig  
           
  bus   pig  
    beg    
  bug   leg  
           
  big   leg  
    bum    
  lug   pus  
           
  big   lag  
    bag    
  lug   bum  
           
  big   bus  
    bug    
  big   lag  
  Copyright 2006 by Dick Briggs -  My Breakfast Reading Program
Permission to Print and Copy for Home or Classroom
Single Initial and Final Consonants - Short Vowels 5